Bæredygtighed

Det, vi spiser, bidrager i høj grad til den globale klimapåvirkning. Ved at spise mad fra planteriget og produkter fra Anamma kan du hurtigt og nemt reducere din klimapåvirkning.

Bæredygtighed
Bæredygtighed

Hos Anamma vil vi gerne være med til at skabe større opmærksomhed omkring, hvordan vi ved fælles hjælp og bevidste valg kan reducere klimaaftrykket på jorden. Derfor angiver vi også altid, hvor meget mindre Anammas produkter påvirker klimaet sammenlignet med tilsvarende animalske produkter. Disse oplysninger findes under hvert produkt. Produkternes klimapåvirkning er blevet sammenlignet baseret på udledning af drivhusgasser beregnet som kg. CO2-ækvivalenter pr. kg. produkt*.

Vores vision er en grønnere verden og en bæredygtig fremtid, og hos Anamma synes vi, at det er vigtigt at udvise mådehold og omtanke for jordens ressourcer. Vi kan ikke fuldstændig undgå det CO2-aftryk, der kommer fra den dyrkning, transport og forpakning, som skal til, inden produkterne lander i butikken. Men vi bestræber os altid på at blive endnu mere bæredygtige i alle processer – for din og for miljøets skyld.

Vi gør altid vores bedste for at være så bæredygtige som muligt. Her er nogle eksempler på, hvordan vi gør det i praksis:

  • Vi arbejder kontinuerligt på at reducere miljøpåvirkning fra vores emballage. Den nyeste emballage er klimasmart i og med, at den primært består af sukkerrør i stedet for olie
  • For at producere Anammas produkter, skal fabrikkerne bruge energi, og en stor del af denne energi kommer i form af el. Med omtanke for miljøet anvender vi derfor 100% vedvarende energi med udgangspunkt i Orklas egen vandkraft.
  • De fleste produkter fra Anamma er baseret på protein fra sojabønner. Vores sojaprotein udvindes fra bønner, som dyrkes i Europa og USA. Sojabønnerne dyrkes ikke i regnskovsområder og er selvfølgelig ikke genmodificerede (non GMO).
  • Den soja, vi bruger, er certificeret, hvilket indebærer, at dyrkningen opfylder gældende miljøkrav.

*Klimaberegningerne for ingredienser er baseret på RISE-klimadatabase for fødevarer (version 1.2) på data fra producenter og derudover på Orklas specifikke branchedata for transport.